Umjeravanje instrumenata

Umjeravanje se radi na analizatorima plinova sa senzorima za mjerenje: O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, TOC, propan, itd.

 

Naš laboratorij provodi sljedeća umjeravanja (neakreditirana metoda):

  1. Umjeravanje, odnosno provjera ispravnosti analizatora plinova (linearnost, provjera nule i raspona, klizanje 0 i raspona, vrijeme odaziva, određivanje donje granice detekcije, određivanje efikasnosti NOx konvertera)
  2. Umjeravanje mjerača brzine strujanja i obujamskog protoka (anemometri)
  3. Umjeravanje Pitot cijevi
  4. Umjeravanje mjerača osvjetljenja (luksmetara)
  5. Umjeravanje uređaja za mjerenje prašine, para i aerosola
  6. Umjeravanje mjerača protoka zraka na uređajima za uzrokovanje plinova, para i prašina

 

Laboratorij ima osiguranu sljedivost referetnih etalona.

 

Umjeravanje pitot cijevi

 

Za više informacija kontaktirajte nas na info@cerium.hr.