Rion kalibrator VE-10

VE-10 – uređaj za kalibraciju akcelerometara i mjerača vibracija na licu mjesta.

Akceleracija: 10 m/s^2 (RMS),
Brzina: 10 mm/s (RMS),
Pomak: 10 micro/m (RMS).
Frekvencija: 159.2 Hz.

Preuzmite PDF

VE-10_Instruction_Manual_00817

Klizi na vrh