Mjerenje emisija

Tvrka Cerium ovlaštena je za mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz malih i srednjih uređaja za loženje (do 50 MW).

Sukladno ovlaštenju, provodimo sljedeće djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, prema metodama:

  • HRN ISO 12039:2020 (ISO 12039:2019) - Određivanje ugljikova monoksida i kisika
  • HRN ISO 10849:2022 (ISO 10549:2022) - Određivanje masene koncentracije dušikovih oksida
  • HRN ISO 7935:1997 (ISO 7935:1992) - Određivanje masene koncentracije sumporovog dioksida
  • HRN DIN 51402-l:2010 (DIN 51402-l:1986) - Određivanje dimnog broja

Za sva potrebna ispitivanja stojimo vam na raspolaganju.

 

Ovlaštenje za mjerenje emisija