Međulaboratorijsko ispitivanje

Naš odjel za organizaciju međulaboratorijskih usporedbenih mjerenja iz područja zraka (emisije) organizira međulaboratorijska mjerenja prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17043. Organiziramo međulaboratorijska usporedbena mjerenja za sljedeće parametre: O2, CO, NO, SO2, TVOC, koncentraciju ukupne praškaste tvari, brzinu strujanja i obujamski protok u otpadnom plinu.

U svrhu toga je napravljeno Postrojenje na kojem se održavaju usporedbena mjerenja.