Kemikalije i zaštita okoliša

Pregled skladišnih regala

Ako vaš posao uključuje bilo kakav oblik korištenja kemikalija nudimo vam usluge i savjete kako bi ste ispunili uvjete za pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija.

Nudimo vam:

  • Prijevod i izradu Sigurnosno tehničkih listova te njihovo ažuriranje
  • Upis kemikalija u Registar HZJZ
  • Izradu nacrta za naljepnice
  • Izradu Uputa za rad sa kemikalijama
  • Savjetovanje o svim aspektima vaših obaveza kao odgovorne osobe za rad sa kemikalijama
  • Praćenje zakonodavstva, kako Hrvatskog tako i EU kako bi ste bili sigurni da ste usklađeni sa svim obavezama.
  • Mogućnost ugovaranja odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama.

Važno je znati: proizvod čiji sigurnosno tehnički list nije prihvaćen u Registar kemikalija HZJZ sanitarna inspekcija može povući s tržišta Republike Hrvatske.

 

Pitanja i odgovori:

  • Što se se sve smatra opasnim kemikalijama prema propisima?

Tvari i smjese koje ispunjavaju kriterije za fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš.

  • Tko je obaveznik dostave Sigurnosno tehničkog lista za opasnu smjesu ili tvar?

Proizvođač, ali i svatko drugi tko dorađuje, prepakirava ili promijeni njezino ime za daljnje korištenje. Također onaj tko takvu kemikaliju stavlja na tržište.

Stavljanje na tržište je uvoz, unos, kupnja i prodaja kemikalije na malo i na veliko, te obavljanje posredovanja. Stavljanjem na tržište kemikalije također se smatra isporučivanje, odnosno stavljanje na raspolaganje kemikalije trećoj osobi uz naknadu ili besplatno. Uvoz se smatra stavljanjem na tržište.

 

Korisni linkovi:

Zakon o kemikalijama

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

Hrvatski zavod za javno zdravstvo / Služba za toksikologiju