Rion VM-63A

Rion VM-63A

VM-63A džepni mjerač vibracija s ugrađenim akcelerometrom. * Dizajniran za brzo i lako korištenje na terenu. * Koristi se za preventivno održavanje industrijske opreme, kontrole kvalitete na terenu, razvoju proizvoda itd. Preuzmite PDF

Rion VA-12 analizator vibracija

Rion VA-12 analizator vibracija

Prijenosni analizator vibracija namijenjen za dijagnostiku opreme i mjerenja na licu mjesta. Prijenosni analizator vibracija namijenjen za dijagnostiku opreme i mjerenja na licu mjesta. * Dozvoljava simultana mjerenja akceleracije, brzine, pomaka i vršnog faktora akceleracije * FFT analiza * Podaci o valnom izgledu pohranjeni su na SD karticu radi kasnije analize * Dodaci: Softver za analiz oblika...

Rion VM-82A

Rion VM-82A

Tri načina mjerenja: akceleracija, brzina i pomak, uz mogućnost pohrane do 1000 mjerenja. Mjerač vibracija VM-82A dizajniran je uglavnom za održavanje i ispitivanje industrijske opreme, s posebnim naglaskom na rotirajuće strojeve. Akceleracija, brzina i pomak može se jednostavno mjeriti koristeći odgovarajući frekvencijski raspon koji dozvoljava precizno mjerenje vibracija stroja. Preuzmite PDF Instruction Manual   Software:...

Klizi na vrh