Casella Havex

Casella Havex

Casella Havex je instrument za ispitivanje vibracija ruke i šake u tri osi. Ovaj instrument dizajniran je za precizno mjerenje vibracija koje se prenose na šaku i ruke. Jednostavan je za korištenje što omogućava zaposlenicima da sami provjere jesu li pretjerano izloženi vibracijama tokom obavljanja radnih zadataka ili ne. Nakon mjerenja instrument prikazuje stvarnu razinu...

Klizi na vrh