ISPITIVANJE SKLADIŠNIH REGALA

Skladišni prostori i regali spadaju u skladišnu opremu i kao takvi moraju se redovito ispitivati kako bi se utvrdila njihova ispravnost. Cerium provodi uslugu sigurnosne kontrole te izdaje potvrdu o kontroli i ispravnom korištenju prema normi HRN EN 15635, zajedno s dokumentom o svim uočenim neispravnostima i oštećenjima. Nakon toga operater je dužan skladišne regale redovito samostalno kontrolirati, dok jednom godišnje provjeru mora obaviti i kvalificirani inspektor za skladišnu opremu.

Naša usluga kontrole skladišnih regala obuhvaća vizualni pregled konzolnih, vertikalnih i paletnih regala te provjeru skladišnih podesta, hala i ostalih sustava regala.

Sigurnosna provjera regala sadrži:

  • Provjeru regala sukladno europskoj normi 15635
  • Provjeru koju će obaviti osposobljeni inspektori za regale
  • Određivanje sigurne nosivosti skladišnih statičkih sustava te izrada tablica nosivosti
  • Završni izvještaj o provjeri i kontrolnu naljepnicu