ENERGETSKI IZRAČUN EMISIJA CO2

Činjenica je da su emisije ugljika odgovorne za 81% ukupnih emisija stakleničkih plinova, a poduzeća su odgovorna za veliki dio toga.

Jedan od najznačajnijih načina da se to postigne je smanjenje njihovog ugljičnog otiska, a to počinje praćenjem emisija ugljika.

Da bi to učinile, tvrtke moraju klasificirati svoj ugljični otisak.

Prema vodećem korporativnom standardu GHG Protocol, emisije stakleničkih plinova poduzeća klasificiraju se u tri opsega.

  1. Emisije opsega 1 su izravne emisije iz izvora koji su u vlasništvu ili pod kontrolom organizacije. Te su emisije rezultat aktivnosti koje su izravno pod kontrolom organizacije i događaju se na licu mjesta.
  2. Emisije opsega 2 su neizravne emisije iz proizvodnje kupljene električne energije, pare, grijanja i hlađenja koje koristi organizacija
  3. Emisije opsega 3 sve su druge neizravne emisije koje se javljaju u lancu vrijednosti organizacije, ali nisu uključene u opseg 1 ili 2.

Opseg 1 i 2 su obvezni za prijavu, dok je opseg 3 dobrovoljan i najteži za praćenje. Međutim, tvrtke koje uspiju prijaviti sva tri opsega dobit će održivu konkurentsku prednost.

Naša usluga obuhvaća:

  • izračun emisija CO2 u tri opsega
  • Procjena buduće uporabe i potrošnje
  • Mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti.